สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police


ร.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์
สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

เป้าหมาย บชก.

พัฒนากองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง ให้เป็นหน่วยงานสืบสวน - สอบสวน มืออาชีพมีความทันสมัยในสากล มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณสูงจนเป็นที่ยอมรับ ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานอื่น และประชาชนโดยทั่วไป

พันธกิจ ตร.ทท.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว กรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เว็บไซต์ส่วนราชการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

Exchange Rate

ข้อมูลท้องถิ่น

เขตุพื้นที่ความรับผิดชอบ

จังหวัด ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ ลองติจูดที่ 98 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของภาคใต้ ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ต เท่ากับ 21 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 และทางหลวงหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร

จังหวัด ภูเก็ต     จังหวัด ภูเก็ต

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี
 • ทิศตะวันออก ติดทะเลจังหวัดพังงา
 • ทิศใต้ ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 • ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาทีสูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 529 เมตร และประมาณร้อย ละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชาย ฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายทีสวยงาม

ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดูประกอบด้วย

 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษจิกายน
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม

จังหวัด ภูเก็ต     จังหวัด ภูเก็ต

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • หาดป่าตอง
 • แหลมพรหมเทพ
 • หาดกะตะ-กะรน
 • วัดฉลอง
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ของฝาก

 • น้ำพริกกุ้งเสียบ
 • ขนมเต้าส้อ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • ไข่มุก
 • ผ้าบาติก

เทศกาลและประเพณีท้องถิ่น

 • ภูเก็ตลากูน่าไตรกีฬา (เดือนตุลาคม)
 • เทศกาลถือศีลกินผัก (เดือนตุลาคมประมาณวันที่ 20-28)
 • เทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน)
 • งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน (เดือนธันวาคม)

การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
ชุมพร ตรงไประนอง จากระนองสู่อำเภอกระบุรีและกะเปอร์ของจังหวัดพังงา ภายในจังหวัดพังงาผ่านอำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง จนถึงบ้านโคกกลอย ข้ามสะพานท้าวเทพกษัตรีหรือสะพานสารสินซึ่งเป็นระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 817 กิโลเมตร

ทางรถประจำทาง มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศบริการออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวัน ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (02) 4347192, 4345557-8 บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ จำกัด (02) 4355019 บริษัทภูเก็ตท่องเที่ยว (02) 4355018 หรือ สถานีขนส่งภูเก็ต (076) 211480

ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทยมีสายการบินจากกรุงเทพฯ สู่ภูเก็ตทุกวันซึ่งใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ติดต่อสอบถามหรือจองได้ที่ บริษัทการบินกรุงเทพฯ จำกัด (02) 2800060, 6282000

ทางเรือ เรือ ที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต มีทั้งเรือขนถ่ายสินค้า และเรือท่องเที่ยวจากทั้งใน และต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ได้

เกาะต่างๆ รอบภูเก็ต

 • เกาะราชาใหญ่
 • เกาะราชาน้อย
 • เกาะไม้ท่อน
 • เกาะเฮ
 • เกาะโหลน
 • เกาะตะเภาใหญ่
 • เกาะรังใหญ่
 • เกาะมะพร้าว
 • เกาะนาคาน้อย
 • เกาะไข่นอก
 • เกาะบอน

เกาะราชาใหญ่

เป็น เกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีหาดทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า เรียกว่า “อ่าวน้ำตาตก” หรือ “อ่าวบังกะโล” มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลัน บนยอดเขาทางใต้ของอ่าว มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะใต้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี อ่าวสยาม อ่าวทือ ที่มีหาดทรายขาว และทางตะวันออกของเกาะคือ “อ่าวขอนแค” จะมีปะการังเขากวาง ประการังอ่อน เป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่สมบูรณ์จุดหนึ่ง

การเดินทาง

สามารถเช่าเรือหางยาวเหมาลำได้ที่อ่าวฉลอง ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง หรืออาจใช้บริการนำเที่ยวของบริษัท ทัวร์ทั่วไปในตัวเมืองภูเก็ต ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางคือเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน บนเกาะมีที่พักบริการ

เกาะรังใหญ่

อยู่ ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เป็นเกาะเล็ก ๆ เงียบสงบ มีบริษัทนำเที่ยวจัดนำเที่ยวชมฟาร์มมุก พายเรือแคนู ขี่จักรยานรอบเกาะ เล่นมินิกอล์ฟ มีร้านอาหารบริการ การไปเที่ยวที่เกาะรังใหญ่จะต้องติดต่อล่วงหน้า ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อบริษัท ริชชี่ ไอร์แลนด์ ทัวร์ โทร. 0 7623 8163

เกาะราชาน้อย

อยู่ ห่างจากเกาะราชาใหญ่ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะที่เกิดจากทับถมของหินปะการัง จึงมีโขดหินมากกว่าหาดทราย ทางด้านตะวันตกมีอ่าวเล็ก ๆ สำหรับจอดเรือ น้ำทะเลใสสีเขียวมรกต ไม่เหมาะเล่นน้ำ แต่เป็นแหล่งตกปลาที่มีปลาชุกชุม

เกาะมะพร้าว

อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เดินทางด้วยเรือโดยสารจากท่าเรือแหลมหินใช้เวลาประมาณ 15 นาที บนเกาะ มีหมู่บ้านประมง ที่ยังมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเดิม ๆ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สามารถเดินศึกษาเองได้ หรือหาเช่าจักรยานขี่ท่องเที่ยวรอบ ๆ เกาะก็ได้ และหากต้องการตกปลา นั่งเรือเที่ยวสามารถติดต่อหาเช่าเรือจากชาวประมง บนเกาะมีที่พักบริการ

เกาะไม้ท่อน

เป็นเกาะที่มีปะการังสวยงาม น้ำทะเลใสหาดทรายขาว เหมาะสำหรับผู้ชอบการดำน้ำและตกปลา บนเกาะ มีที่พักบริการ

จังหวัด พังงา

        จากพงศาวดารปรากฏว่าก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเมืองพังงาเป็นเมืองแขวงขึ้นกับเมืองตะกั่วป่าจนกระทั่ง ถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเทียบเท่าเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และโอนเมือง จากฝ่ายกรมท่ามาขึ้นเป็น ฝ่ายกลาโหมตั้งแต่นั้นมา โดยจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ และสืบค้นได้แน่ชัดปรากฎว่าเมือง พังงาได้รับการจัดตั้งเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. 2352ซึ่งในปีนั้นเจ้าปะดุงกษัตริย์พม่า ได้มอบหมายให้อะเติงหวุ่น เป็นแม่ทัพ นำกองทัพเรือของพม่าได้เข้าตีเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง เมืองถลางและได้กวาด ต้อนผู้คนไปรวมไว้ที่ค่ายของตนและเผาเมืองถลางเสียในการนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์กรมพระราชวังบวรยกทัพหลวงจากกรุงเทพฯ มาช่วยและได้ มาทันขับไล่ทหารพม่าหลบหนี ระหว่างศึกได้มีราษฎรบางส่วนอพยพไปหลบภัยอยู่ที่ “กราภูงา” (ภาษามลายู แปลว่า ป่าน้ำภูงา) ที่มีภูเขาล้อมรอบ ครั้งเสร็จศึกแล้วกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ทรงพระราชดำริว่า พม่าได้เผาเมืองถลาง ทำให้บ้านเมืองอ่อนแอลงยากที่จะสร้างขึ้นใหม่ จึงโปรดให้รวบรวมพลเมืองจากถลางข้ามฝากมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ ู่“กราภูงา”และจัดการปกครองเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช ดังปรากฏว่ามีหมู่บ้านชื่อ “ถลาง” ซึ่งเป็นผู้คนที่ อพยพจากอำเภอถลาง มาอยู่ในเขตท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่งในปัจจุบัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชดำริที่จะปรับปรุง บูรณะหัวเมืองชายฝั่งตะวันตกที่ถูกพม่าตีให้เข้มแข็ง จึงได้แต่งตั้งข้าราชการมาเป็นเจ้าเมืองดังกล่าว โดยให้ขึ้นตรงต่อ กรุงเทพฯ และได้ทรงแต่งตั้งให้พระยาบริรักษ์ภูธร(แสง ณ นคร) เป็นเจ้าเมืองพังงาคนแรกในปี พ.ศ.2383 รวมทั้งได้ยุบ เมืองตะกั่วทุ่ง เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองพังงา เริ่มที่ตั้งเป็นเมืองนั้นที่ทำการของรัฐบาล อยู่ที่บ้านชายค่าย ต่อมา พ.ศ. 2473 จึงได้มาสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นที่บ้านท้ายช้าง ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่ประชุมเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ตจึงมีมติให้ยุบเมืองตะกั่วป่าให้ขึ้นกับจังหวัดพังงา ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา แรก ครั้น พ.ศ.2515 จึงได้สร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นบริเวณถ้ำพุงช้าง จนถึงปัจจุบัน

  

สถาพทั่วไปของจังหวัดพังงา

ขนาดและที่ตั้ง

        พังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ องศา 27 ลิบดา 52.3 ฟิลิบดาเหนือกับ เส้นลองติจูด ที่ 98 องศา 32ลิบดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 4,170.885 ตารางกิโลเมตร (2,606,803.125 ไร่) พื้นที่เกษตร 1,425.931 ตารางกิโลเมตร (891,206.875 ไร่ ) พื้นที่ป่าไม้ 1,142.50 ตารางกิโลเมตร (714,062.25 ไร่) เนื้อที่อื่น ๆ 1,602.454 ตารางกิโลเมตร (1,001,534 ไร่)

อาณาเขตติดต่อ

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ต ตรงช่องแคบปากพระเชื่อมกันโดยสะพาน สารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออกติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา

        สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเล ยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่สำคัญ ได้แก่ป่าดิบเขาป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สำ หรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจาก ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่ง ทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจำนวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน

ลักษณะภูมิอากาศ

        พังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ไปถึง เดือนเมษายน
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปถึง เดือนธันวาคม

        จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ระหว่าง 29 - 36 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,654 มิลลิเมตร

การคมนาคมขนส่งถนน

        จังหวัดพังงามีทางหลวงแผ่นดิน เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัด ใกล้เคียงและระหว่างจังหวัดพังงากับอําเภอต่าง ๆ ซึ่งมีความยาว  รวมทั้งสิ้น 383.493 กิโลเมตรแยกเป็น

        1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จากต่อเขตจังหวัดระนองผ่านคุระบุรี, ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา ทับปุด ต่อเขตจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 220.743 กิโลเมตร

        2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 จากต่อเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี – แยกทางหลวงหมายเลข 4090 ระยะทาง42.000กม .

        3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 จากสามแยกบ้านโคกกลอย–สะพานสารสินต่อเขตจังหวัดภูเก็ตระยะทาง 9.200ก ม .

        4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4 (ตลาดทับปุด) –ต่อเขตเทศบาลเมืองพังงาระยะทาง 21.527 กม .

        5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4032จากแยกทางหลวงหมายเลข 4090 (บ.ตําตัว)-ตลาดเก่าตะกั่วป่าระยะทาง 7.538 ก ม .

        6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4044 จากแยกทางหลวงหมายเลข 415(บ.บางทราย )–ท่าไทรระยะทาง 2.950 ก ม .

        7. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090 จากแยกทางหลวงหมายเลข 401(บ.รมณีย์ )–แยกทางหลวงหมายเลข 4 พังงาระยะ ทาง 49.813 กม .

        8. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4144 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ตากแดด) – อ่าวพังงาระยะทาง 3.875 กม .

        9. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4175 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ .ลําแก่น ) –บ้านทับละมุระยะทาง 4.570 ก ม .

       10. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4175 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4090(บ.เหมาะ) – (อ.กะปง)ระยะทาง 6.477 ก ม .

       11. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4240 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4090 (บ.บกปุย) – แยกทางหลวงหมายเลข 4 ทุ่ง มะพร้าว ระยะทาง 14.800 กม.

ท่าเรือหลักในจังหวัดพังงา

        1) ท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ท่องเที่ยว /สัญจร อ.เมืองพังงา)

        2) ท่าเรือทับละมุ (ท่องเที่ยว อ.ท้ายเหมือง)

        3) ท่าเรือคุระบุรี (ประมง/ท่องเที่ยว/สัญจร อ.คุระบุรี)

        4) ท่าเรือสุระกุล (ประมง/ท่องเที่ยว/สัญจร อ.ตะกั่วทุ่ง)

        5) ท่าเรือมาเนาะ-โล๊ะจาก (ประมง/ท่องเที่ยว/สัญจร อ.เกาะยาว)

        6) ท่าเรือบ้านท่านุ่น (ประมง อ.ตะกั่วทุ่ง)

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาที่น่าสนใจแยกเป็นรายอำเภอต่างๆ ได้ดังนี้

อำเภอเมืองพังงา

        ถ้ำพุงช้าง อยู่ภายในวัดประภาษประจิมเขต หลังศาลากลางจังหวัดพังงาสภาพภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อยสวยงาม มีธาร น้ำไหลตลอดปี

        ถ้ำฤาษีสวรรค์และถ้ำลูกเสือ อยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ริมถนนเพชรเกษมเยื้องกับศาลากลางจังหวัด เป็นถ้ำที่สามารถทะลุถึงกันได้โดยมีถ้ำฤาษีสวรรค์อยู่ด้านหน้า ภายในถ้ำมีธารน้ำใสและมีหินงอกหินย้อย ด้านหน้า ถ้ำเป็นสวนสาธารณะ

        วนอุทนยานสระนางมโนห์รา หรือธารน้ำตกสระนางมโนห์รา ใช้เส้นทางพังงา-ตะกั่วป่า ไป 3 กิโลเมตร แล้วแยกขวา ข้างสถานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงบริเวณธารน้ำตก สภาพโดยทั่วไป เป็นป่าร่มรื่น มีธารน้ำตกที่เกิดจาก ลำธารไหลจากไหล่เขาตกลงสู่แอ่งใหญ่ตลอดปี

        อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่ประกาศเป็นเขต อุทยานฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524 การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งมุ่งไปสู่ตำบลโคกกลอยและจังหวัดภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 อีก 4 กิโลเมตร ถึงที่ทําการอุทยาน ฯ การเดินทางไปชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเรือนำเที่ยวไปยังเกาะปันหยี เขาพิงกัน เกาะตะปู ถ้ำลอด เกาะห้อง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ

อำเภอตะกั่วป่า

        อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ ครอบคลุม เขตอำเภอท้ายเหมือง อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอเมือง เมื่อผ่าน อำเภอตะกั่วป่าไป 33 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกโดยทั่วไปว่า ชายหาดเขาหลัก ซึ่งอยู่ห่าง จากตัวอำเภอตะกั่วป่า 25 กม. ตามเส้นทางหมายเลข 4 (สายท้ายเหมือง - ตะกั่วป่า แล้วเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตร ที่ 56 - 57 ก่อน เข้าเขตอำเภอท้ายเหมือง จะเห็นเขาลูกหนึ่งชื่อเขาหลักมีศาลเจ้าพ่อเขาหลัก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของเขาหลักจะ เป็นชายทะเลเขาหลัก ซึ่งเป็นหาดหิน และหาดทรายสวยงาม ตลอดชายฝั่ง เช่น ชายหาดนางทอง หาดบางเนียง

        แหลมปะการัง อยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า - เขาหลัก จากตัวเมืองตะกั่วป่าอยู่ด้านขวามือ เลี้ยวเข้าไปจาก ถนนเพชรเกษม ประมาณ 5 กม. เป็นหาดทรายที่มีคลื่นซัดซากปะการังเขากวางหักขึ้นมาบนฝั่งจนเต็มหาดจนได้ชื่อหาดว่า "แหลมปะการัง" มีทิวสนเป็นแนวร่มรื่นเหมาะสําหรับตั้งแคมป์พักผ่อนหย่อนใจ

        หาดบางสัก จะอยู่ในท้องที่ตำบลบางม่วง ริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 76 -77 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 1 กม. หาดบางสักเป็นหาดทรายขาวสะอาดเป็นแนวยาว ร่มรื่นด้วยทิวสน

        น้ำตกโตนช่อฟ้า อยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า - เขาหลัก เช่นเดียวกับแหลมปะการัง

อำเภอตะกั่วทุ่ง

        วัดสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง การเดินทางใช้เส้นทางสาย พังงา -โคกกลอย (ทางหลวงหมายเลข 4) ไป 7 กม. ถึงหมู่ที่ 2( กิโลเมตรที่ 31) อำเภอตะกั่วทุ่งจะมีถนน เข้าไปทางขวามืออีก 1 กม. วัดสุวรรณคูหาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดถ้ำ เป็นวัดที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจากเป็น โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณ ที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งทั้ง ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืดและถ้ำแก้ว ถ้ำใหญ่ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด เวลาเข้าถ้ำจะต้องผ่านก่อนเสมอ มีขนาดใหญ่มากกว่าถ้ำอื่นกว้าง ประมาณ 6- 20 เมตรเศษ ยาวประมาณ 40 เมตรเศษ พื้นถ้ำเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาว ของถ้ำประดับ ด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายครามและเบญจรงค์ ซึ่งมีขนาดต่างๆ ถ้ำใหญ่ใช้เป็นวิหาร มีพระพุทธรูปปูน ปั้นต่างๆ อยู่หลายองค์ ที่สำคัญคือพระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว 7 วา 2 ศอก มีความสวยงามมาก

        น้ำตกรามัญ อยู่ใกล้กับวัดสุวรรณคูหา จากกิโลเมตรที่ 31 มีทางแยกขวาเข้าไปอีก 7 กม. น้ำตกรามัญเป็นน้ำตกขนาดกลาง บริเวณโดยรอบเป็นป่ารกมีน้ำตกตลอดปี

        ชายทะเลท่านุ่น จากทางหลวงหมายเลข 4 ต่อเข้า จังหวัดภูเก็ตโดยหลวงทาง หมายเลข 402 ก่อนถึงเกาะภูเก็ต บริเวณ ช่องแคบปากพระ จะมองเห็นหาดทรายทั้งด้านซ้ายและขวายมีที่ให้เช่าเรือหลายแห่งดังนี้
         - ท่าเรือด่านศุลกากรใกล้โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท
         - ท่าเรือสุระกุล หรือท่าเรือกระโสม ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นเรือหางยาว
         - ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นเรือหางยาว
         - เรือจุลําละ 6-8 คนเที่ยวละประมาณ 1,000-1,500 บาท

Bookmark and Share