สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police


ร.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์
สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

เป้าหมาย บชก.

พัฒนากองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง ให้เป็นหน่วยงานสืบสวน - สอบสวน มืออาชีพมีความทันสมัยในสากล มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณสูงจนเป็นที่ยอมรับ ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานอื่น และประชาชนโดยทั่วไป

พันธกิจ ตร.ทท.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว กรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เว็บไซต์ส่วนราชการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

Exchange Rate

ติดตามทรัพย์สินคืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ

ติดตามทรัพย์สินคืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
[ อ่านต่อ ]

มอบประกาศ เกียรติคุณ “เชิดชูเกียรติ” ให้แก่นางยุพิน

ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตร่วม มอบประกาศ เกียรติคุณ...
[ อ่านต่อ ]

ข่าวอาสาสมัคร ฯ

อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2557

โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว...
[ อ่านต่อ ]

ร่วมงาน เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทืดไท้องค์ราชินี

ร่วมงาน เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทืดไท้องค์ราชินี
[ อ่านต่อ ]
Phuket Tourist Police

โทรศัพท์สายด่วน

ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ข้อมูลท่องเที่ยว 1672
เหตุด่วนเหตุร้าย 191
ศูนย์วิทยุจราจร 179
กองปราบปราม 1195
ตำรวจทางหลวง 1193
เหตุเพลิงใหม้ 199
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว - Tourist Police Division
เวบไซต์อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต